Behandling med CMX600 fungerar så att den med Cryolipolysis reducerar kroppsfett i behandlade områden. Eftersom kroppen inte lätt kan bilda nya fettceller blir resultatet permanent.

Cryolipolysis är en icke invasiv behandlings teknik av oönskade fettsamlingar på kroppen.

Cryolipolysis är en vetenskapligt utvecklad och testad metod för att kyla ner fettceller som finns under huden. Fettceller är mer köldkänsliga än vanlig vävnadså man kan kyla ner dessa till en temperatur där de förstörs samtidigt som den omgivande vävnaden lämnas intakt.

Metoden kallas i medicinska termer Cryolipolysis (kontrollerad frysning) eller med termerna Coolsculptering eller Coolshaping.

Det finns ett brett vetenskapligt stöd för att metoden Cryolipolysis är väl fungerande och kan ge ett permanent resultat.

Metoden är dock inte en viktminsknings metod. Men den är ett mycket väl fungerande alternativ behandling till fettsugning och andra kirurgiska metoder. Med Cryolipolysis och ultraljud kan ett motsvarande resultat uppnås utan smärta, risker eller behov av återhämtning.

Cmx 600 är en fulländad multifunktions maskin som förutom Cryolipolysis även är utrustad med ultraljud, RF och laser ljus plattor.


CMX 600 för icke invasiv liposusuction behandling. Cryolipolysis, Ultraljud, RF, Laser