Where ever we go

There is a vision. And the concept to fullfill it!

CMX MediTech

CMX MediTech mål är att skapa förutsättningar för integrativ medicin och utveckla behandlingsmöjligheterna för människor i Skandinavien. Vi gör det genom att ta tillvara på det bästa av de nya teknologiska landvinningarna och integrera dessa med den mångtusenåriga kunskapen inom Kinesisk medicin.

Företaget driver även kliniker och avser att utöka denna verksamhet. Klinikernas plattform ligger inom Integrativ medicin med tyngdpunkten på TCM.

Du som är intresserad av att utveckla din verksamhet, tillföra nya behandlingsmetoder eller om du ser patientnyttan av att brädda den verksamhet du idag bedriver, så har vi konceptet och möjlighet att hjälpa dig. 

Vi erbjuder även en operativ plattform samt kunnande inom complementärmedicinsk TCM. Just nu är vi med och vidareutvecklar  en ny spetsteknologi inom icke invasiv fettsugning, Cryolipolysis kroppsculptering med ultraljud och RF teknologi för fettbränning.

Vi söker även nya affärspartners som vill vara med i denna utveckling.

Vill ni veta mer skicka oss er mail-adress så hör vi av oss.

Mvh

Ming Xue

General directorIntegrative medicin

En klinik inom MediTech gruppen med Integrativ Medicin.

Akupunkturkliniken Kinesisk Medicin

Nya produkter

CMX 600 för icke invasiv liposusuction behandling. Cryolipolysis, Ultraljud, RF, Laser

CMX 600


Medicinsk LLLT Laser 30-D

Mer information.


Örtmediciner & kosttillskott